Dualiteit

De mens is duaal. Dit betekent dat we afwisselend in twee waarheden leven: deels leven we vanuit een innerlijke wereld die gestoeld is op liefde, gevoel en intuïties. Anderzijds verblijven we regelmatig in een "waarheid" die gebaseerd is op angsten en overtuigingen, ons alter ego. Zolang beide waarheden in balans zijn is het allemaal niet zo spannend. Echter, als we de balans verliezen, wanneer gedachte en angst de boventoon gaan voeren en indien we ons te zeer vereenzelvigen met deze tweede identiteit verliezen we de verbinding met onszelf, de verbinding met ons essentiële "ik".
We creëren onbewust een angstig keurslijf wat helemaal niet reëel is maar wat we wel als zodanig gaan zien en ervaren. Aangezien dit "gijzelend" perspectief vaak ook de angst herbergt dat we incompleet of "niet goed genoeg" zijn verkeren we continu in de ongelukkig makende veronderstelling dat het anders moet of dat er iets gecompenseerd moet worden. Hoe groter het op te vullen gemis hoe hoger de drang om aan een vertekening van het zelfbeeld tegemoet te komen en zo innerlijke rust te verkrijgen.
We spreken onze natuurlijke talenten aan of verliezen onszelf in excessieve gedragspatronen: we zoeken compensatie in sport of in onze omgeving, in perfectie, in werk of relaties, in correct of zorgzaam gedrag, in over-consumeren en drogeren, in materialisme, in status en macht, of in please-gedrag om er maar een paar te noemen.
Helaas zal snel blijken dat de rust en vreugde die we aan de opvulling ondervinden van korte duur is: we willen steeds meer en steeds breder omdat het nooit genoeg is; omdat we een illusie najagen. Aangezien we ons onbewust zijn van ons gedrag of omdat we de moed ontberen om onze valse drijfveren het hoofd te bieden blijven we de ingeslagen weg vervolgen: wie wil immers niet een tevreden en veilig leven leiden? We durven onze "waarheid" niet los te laten, blijven volharden in gewoontes die rust genereren en reageren daarmee identiek en op dezelfde wijze op onze triggers.
We blijven tegemoetkomen aan ons gedachtegoed uit het verleden en wanen ons veilig en gelukkig binnen onze comfortzone. We gaan zelfs zo ver dat we ons preventief gedrag aanleren om te voorkomen dat deze negatieve emoties überhaupt de grenzen van onze comfortzone kunnen naderen, laat staan bereiken. Om die reden herhalen we vandaag niet alleen het "veilige" gedrag van gisteren. We sorteren in het heden al voor op de gewoontes welke we morgen en overmorgen ongetwijfeld zullen uitdragen. Daarmee roepen we over onszelf af dat we blijven denken en doen zoals we altijd hebben gedaan en zullen daarmee krijgen wat we altijd gekregen hebben. Echter, het leven opteert ook om een andere weg in te slaan met de blik op ons innerlijke gericht waar al hetgeen men écht nodig heeft om het ware geluk te vinden is verankerd. Vanuit die wetenschap kan het raadzaam zijn om het in onszelf te zoeken en tot de conclusie te komen dat er geen sprake is van een gemis, dat er niets opgevuld hoeft te worden, dat we "goed en heel" zijn zoals we zijn. Het is aan eenieder om een passend pad te kiezen: de keuze voor een leven vanuit de comfortzone kan zeker tot een hoge mate van tevredenheid en rust leiden.
De andere weg echter is inmiddels mijn weg geworden: een leven wat ik met open vizier ervaar en een aaneenschakeling is van sensaties en uitdagingen. Een leven zoals het mijns inziens bedoeld is en zoals het uiteindelijk hoort te zijn! Als je voor jezelf de indruk hebt dat het tijdstip voor een andere keuze aanstaande is of dat je meent iets in je leven te missen is wellicht de tijd gekomen om het verleden los te laten.
Mogelijk is het nú tijd voor een nieuwe start, voor een reset, voor een terugkeer naar jezelf... De keuze is aan jou.

logo Wiels (of) Fortune

Herken jij je in mijn verhaal?

Als mijn verhaal je raakt of als je je enigszins herkent in hetgeen ik schrijf is het misschien een idee om contact met me op te nemen voor een spirituWiel gesprek.
Ik zie je reactie, ongeacht van welke aard, graag tegemoet.
Mail me gerust. Mijn contactgegevens vind je hier.